Agibank: Hur man betalar vänner med mobilnummer

Med Agibank kan du betala vänner med endast det telefonnummer som är registrerat i telefonboken. Funktionen underlättar vidare banktransaktionerna via mobiltelefonen, eftersom det inte kräver att användaren känner till CPF- eller nuvarande kontonummer för vem som ska få pengarna.

Den finansiella transaktionen beror på att den andra personen också har appen installerad. Om så inte är fallet skickar Agibank ett sms till mottagaren som anger betalningen och ber dem att ladda ner ansökan - vilken ska vara klar inom 24 timmar. I följande handledning gör du hur du utför proceduren på din Android eller iPhone (iOS) -telefon.

Se hur man bara betalar vänner med mobilnummer från Agibank

Hur överför Agibank konto till andra banker

Steg 1. Ange Agibank-appen och tryck på knappen "Betala". Tryck sedan på ikonen "Person" som visas nedan.

Betalningsmeny för Agibanks digitala bankapp

Steg 2. Skriv in namnet på personen eller telefonnumret som sparats i kalendern i textfältet. När kontakten visas trycker du på den.

Urval av telefonkontakt till vilken betalning kommer att skickas till Agibank

Steg 3. Skriv in kontaktens fullständiga namn. Telefonnumret kommer redan i fältet "Mobilt". Tryck på den gröna knappen med en pil, ange det belopp som ska betalas till personen och tryck på "Fortsätt".

Ange värde som ska betalas till kalenderkontakt av Agibank-appen

Steg 4. Bekräfta betalningsinformationen och ange transaktionsdatum genom att välja "Betala idag" eller "Schema" - välj i så fall ett framtida datum för det belopp som ska debiteras från ditt konto. Tryck på "Betala", kolla in din kontobalansöversikt och tryck sedan på "Fortsätt".

Bekräftelse av betalningsinformation och balans i Agibanks nuvarande konto

Steg 5. För att slutföra betalningen, ange ditt fyrsiffriga lösenord och tryck på "Fortsätt".

Betalning till kalenderkontakt gjord av Agibank-ansökan

Finns det någon fara att handla online? Ge din åsikt på forumet.